Uskontotieteen laitoksen kohtalosta

Tämänpäiväinen yliopistouudistusta ja uskontotieteen laitoksen tulevaisuutta käsitellyt yt-kokous valaisi paikalla olleita allekirjoittanutta sekä Tindeä. Kuten useimpien otaksun jo tietävän, uskontotieteen laitoksen olemassaolo lakkaa 01.01.2010, mutta säilymme oppiaineena niin humanistisessa kuin teologisessakin tiedekunnassa. Humanistisessa tiedekunnissa laitosten määrä putoaa 20:stä neljään (kaksi kielilaitosta, kaksi reaalilaitosta), ja aineemme avioituu mitä oletettavimmin AAKKL:n (Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimuksen), Renvall-instituutin sekä klassillisten kielten kanssa. Teologisen tiedekunnan koko laitosrakenne romutetaan, ja uskontotiede säilyy yhtenä oppiaineina muiden osastojen (eksegetiikka, kirkkohistoria, systis ja käyttis... oliko siinä kaikki?) rinnalla.

Useat yliopistouudistukseen liittyvät seikat eivät suoranaisesti kosketa perustutkinto-opiskelijoita. Hallinnollinen rakenne keskitetään toiminnan tehostamiseksi, jolloin kutakin laitosta johtaa jatkossa yksi täysipäiväinen laitosjohtaja, joka hakee ja myöntää rahaa, on siis taloudellisessa vastuussa. Lisäksi voimaan tulee laitosneuvosto, johon opiskelijaedustus ei kuulu. Olemmekin esittäneet huolemme siitä, kuinka paljon sananvaltaa meillä tulevaisuudessa on liittyen erityisesti opetukseen. Laitoksen periaatepäätös on kuitenkin jatkaa epävirallisia Mythos-laitostapaamisia, joissa opetuksen kehittämisestä keskustellaan. Eri laitoksissa on myös keskusteltu vastuuopiskelijamallista, jossa yksi opiskelija toimisi linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä.

Uusien laitosten fyysisestä sijainnista ei ole vielä tehty mitään päätöksiä. Elämä uusien kumppaneiden kanssa käynnistyy siis osaltamme tutussa rapussa Topelia-korttelissa, mutta myöhemmin osa aineista joutuu todennäköisesti muuttamaan eri tiloihin päästäkseen toistensa kiinteään yhteyteen.

Uuden laitoksemme sisällöllinen hajanaisuus (mitä juteltavaa meillä on latinistien kanssa?) mietityttää niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Allekirjoittanut epäilee, että opetus voi painottua jossain määrin laitosta asuttavien oppiaineiden "yhteisiin intresseihin", mutta toivoo, että kiinteä yhteistyö muissa laitoksissa majailevien sukulaisaineiden (kulttuurintutkijat) jatkuu.

Käsittääkseni jostainpäin Almaa saa yksityiskohtaisempaa tietoa ja pöytäkirjoja uudistusta koskien, Riku pistänee tästä sähköpostilistalle jotain.

Tehkää lumiakkoja ja mussuttakaa torttuja!
- Suvi

PS. Varautukaa ystävänpäivänbileisiin paikassa x aikaan y!

Ei kommentteja: